Nieuw register voor curatele en bewind

Het Centraal Curatele Register, dat via rechtspraak.nl geraadpleegd kan worden,
is per 1 januari 2014 veranderd in het Centraal Curatele en Bewind Register (CCBR).
Meer informatie kunt u hier vinden.

Het nieuwe register hier te vinden:
https://curateleenbewindregister.rechtspraak.nl/